Здоров'язбережувальні технології в
освітньому процесі дошкільного закладу

Види  здоров'я-збережувльних педагогічних технологій

 

Час проведення
в режимі дня

 

Рекомендації по застосуванню

 

Технології стимулювання і збереження здоров'я


Рухливі та спортивні ігри

Як частина фізкультурного заняття, на прогулянці, в груповій кімнаті -  з малим та середнім ступенем рухливості.

Щодня для всіх вікових груп.

Ігри підбираються у відпо-відності з віком дитини, місцем і часом її проведення.

У ДНЗ використовуємо лише елементи спортивних ігор.

Вправи ігрового стретчинга (елементи дитячої йоги)

В різних формах фізкультурно-оздоровчої роботи.

Розтягнення і зміцнення м'язів ніг, спини, черевного преса.

Зосередження уваги, установка на емоційний психологічний настрій.

 

Су-Джок масаж

Залежно від поставлених педагогом цілей, сеансами або в різних формах фізкультурно-оздоровчої роботи.

Рекомендується всімдітям. Проводитися2-3разина день.

Використовується для зняття напруги, зміцнення імунітету.

 

Релаксація

 У будь-якому відповідному приміщенні.

В залежності від стану дітей та цілей, педагог визначає інтенсивність технології.

Для всіх вікових груп.

Можна використовувати спокійну класичну музику (Чайковського, Рахманінова), звуки природи.

 

Гімнастика пальчикова

 

З молодшого віку індивідуально або з підгрупою дітей щодня.

Рекомендується всім дітям, особ-ливо з мовленнєвими пробле-мами.

Проводитися в будь-який відрізок часу (у будь-який зручний час).

Гімнастика

для очей

Щодняпо3-5 хв, убудь-який часроку; залежновідзорового навантаженнязмолодшого віку.

Рекомендується використовувати наочний матеріал, показ педагога.

Гімнастика дихальна

Урізнихформахфізкультурно-оздоровчоїроботи.

Забезпечитипровітрювання приміщень, педагогудати дітямінструкціїпро обов'язковугігієну порожнининосапередзастосуванням.

Гімнастика коригуюча

У різних формах фізкультурно-оздоровчої роботи.

Форма проведення залежить від поставленого завдання і контингенту дітей.

Гімнастика ортопедична

У різних формах фізкультурно-оздоровчої роботи.

Рекомендується дітям з плоскостопістю і в якості профілактики хвороб опорного склепіння стопи.

Технології навчання здоровому способу життя

 

Фізкультурне заняття


2-3 рази на тиждень у спортивній залі або на спортивному майдан-чику.

Ранній вік в груповій кімнаті, 10 хв.

Молодший вік-15 хв. Середній вік - 20 хв. Старший вік - 25-30 хв.

Заняття проводяться у від-повідності з програмою, за якою працює ДНЗ.

Пред заняттям необхідно добре провітрити приміщення.

Ранкова гімнастика

Щодня в спортивній залі або на спортивному майданчику.

Використовуються різні види організації ранкової гімнастики.

Самомасаж 

(без інвентарю та з використанням масажних м'ячів, ребристих паличок, масжерів та ін.)

У залежності від поставлених педагогом цілей, сеансами або в різних формах фізкультурно-оздоровчої роботи.

Необхідно пояснити дитині серйозність процедури і дати дітям елементарні знання про те як не завдати шкоди своєму організму.

Точковий самомасаж.

Використовується наочний матеріал

 

Проводитися напередодні епіде-мій, в осінній та весняний періоди в будь-який зручний для педагога час з молодшого віку.

Проводитися строго за спеціа-льною методикою. Показана дітям з частими простудними захворюваннями та хворобами ЛОР-органів.

Корекційні технології

 

Дитячий фітнес

2 рази на тиждень у спортивній залі

Формування правильної поста-ви та статичної витривалості м'язів тулуба, підвищення емоційного настрою.

Казкотерапія

2-4 заняття на місяць по 30 хв. зі старшого віку.

Заняття використовують для психологічної терапевтичної та розвиваючої роботи.

Технології впливу кольором

4 рази на місяць залежно від поставлених завдань.

Правильно підібрані кольори знімають напругу і підвищують емоційний настрій дитини.

 Вихователі, психолог.

Технології музичного впливу

У різних формах фізкультурно-оздоровчої роботи; залежно від поставлених цілей.

Використовується як допоміж-ний засіб як частина інших технологій; для зняття напруги, підвищення емоціного настрою

 Образно-танцювальні композиції за технологією «Са-Фі-Дансе»

Ігроритміка

       Є основою для розвитку почуття ритму і рухових здібностей тих, що займаються, що дозволяють вільно, красиво і координаційно правильно виконувати рухи під музику, відповідно до її структурних особливостей, характеру, метра, ритму, темпу і інших засобів музичної виразності.

Ігрогімнастика

       Служить основою для засвоєння дитиною різних видів рухів, що забезпечують ефективне формування умінь і навичок.

Ігротанок

       Спрямований на формування у вихованців танцювальних рухів, що сприяє підвищенню загальної культури дитини. Танці мають виховне значення і доставляють естетичну радість дітям.

Музично-рухливі ігри

       Містять вправи, вживані практично на усьому занятті, і є провідним видом діяльності дошкільника. Тут використовуються прийоми імітації, наслідування, образні порівняння, ролеві ситуації, змагання - все те, що вимагається для досягнення поставленої мети при проведенні занять з танцювально-ігрової гімнастики.

 Нетрадиційні види вправ

Ігровий самомасаж

       Є основою для загартування і оздоровлення дитячого організму. Виконуючи вправи самомасажу в ігровій формі, діти отримують радість і   гарний настрій. Такі вправи сприяють формуванню у дитини свідомого прагнення до здоров'я, розвиток навичок власного оздоровлення.

Пальчикова гімнастика

       Служить для розвитку умілості дрібної моторики і координації рухів рук. Вправи, перетворюючи навчальний процес на захоплюючу гру, не лише збагачують внутрішній світ дитини, але і чинять позитивну дію на поліпшення пам'яті, мислення, розвиває фантазію.

Креативна гімнастика

       Передбачає цілеспрямовану роботу по застосуванню нестандартних вправ, спеціальних завдань, творчих ігор, спрямованих на розвиток вигадки, творчої ініціативи. Завдяки цій формі роботи створюються сприятливі можливості для розвитку здатності дітей, їх пізнавальної активності, мислення, вільного самовираження і розкріпаченості.

Ігропластика

       Грунтується на нетрадиційній методиці розвитку м'язової сили і гнучкості тих, що займаються. Тут використовуються елементи старовинногімнастичних рухів і вправи стретчинга, хатха-йоги, що виконуються в сюжетній ігровій формі без музики. Окрім радісного настрою і м'язового навантаження ці вправи дають дитині уволю покричать, погримасувати, вільно виражаючи свої емоції, відкритість і внутрішню свободу, позитивну дію на поліпшення пам'яті, мислення, розвивають фантазію.

Ігровий стретчинг

       Вправи стретчинга носять імітаційний характер і виконуються по ходу сюжетно-ролевої гри, що складається зі взаємозв'язаних ігрових ситуацій, завдань, вправ, підібраних так, щоб сприяти рішенню оздоровчих і розвиваючих завдань. З наслідування образу розпочинається пізнання дитиною техніки рухів спортивних і танцювальних вправ, ігор, театралізованої  діяльності і так далі. Образно-наслідувальні рухи розвивають творчу, рухову діяльність, творче мислення, рухову пам'ять, швидкість реакції, орієнтування в русі і просторі, увагу.

 Ігри-подорожі

       Вони включають усі види рухливої діяльності, використовуючи засоби усіх розділів програми. Цей матеріал є основою для закріплення умінь і навичок, придбаних раніше, допомагає згуртувати дітей, дає можливість стати, ким мрієш, побувати, де захочеш, і побачити, що побажаєш. Таке заняття відрізняється від класичних високим емоційним фоном, сприяючим розвитку мислення, уяви, емоційно-рухової сфери і творчих здібностей.

 Методичні рекомендації щодо проведення занять з використанням комплексів  зі стретчингу та фітбол-гімнастики

 І. Правила проведення комплексів зі стретчингу

 • Навантаження не повинно не бути занадто великим, щоб не травмувати м’язи і суглоби, та від заняття до заняття його слід збільшувати.
 • Дихання під час виконання вправ не повинно затримуватись. Кожну вправу починати з вдиху (винятком є нахили, перед якими необхідно робити видох).
 • Усі вправи робити повільно і думати про ті м’язи, які приймають участь у русі. Для того, щоб це виходило краще, слід витримувати кожну поставу деякий час (до 30с). При цьому дочекайтесь такого становища, коли м’язи розслабляться після розтягнення. Це – правильна техніка. Якщо ви відчули, що напруга не зникає, а, навпаки, з’явилась різка тягнуча біль, то ви перетягнули м’язу і так сильно тягнути не слід. Зменшить напруження, доти вправа не стане безболісною.
 • Обов’язково вибирайте поставу так, щоб положення тіла було стійким – без цього не буде необхідної концентрації на ті м’язи, які ви розтягуєте.

       Ця  методика направлена на активізацію захистних сил організму, на оволодіння навичками досконалого управління своїм тілом та психоенерге-тичною саморегуляцією, на розвиток і визволення прихованих творчих и оздоровчих  можливостей  усвідомлення, що призводить до покращення здоров’я  дітей.

ІІ. Вимоги до проведення занять з стретчингу

       Починати займатися з дітьми ігровим стретчингом та фітбол- гімнастикою  краще з молодшого віку. Спочатку впроваджуючи деякі вправи в заняття в молодшій групі. А вже з середнього віку (5 років) у дітей формується наглядно-образне мислення, що дозволяє з найбільшою ефективністю виконувати імітаційні рухи, найбільш точно і емоційно виразніше. Але потрібно постійно привчати до сприйняття словесної інформації, коротко, чітко пояснюючи під час вправи, що робиться правильно й чому (ніжки прямі, носочки витягнуті).

       Під час проведення занять здійснюються рішення наступних задач:

 • Навчання дітей різним видам імітаційних рухів ігрового стретчига;
 • Звертати увагу дітей на точність виконання рухів, передачу характерних особливостей образу;
 • Розвиток фізичних якостей: м’язової сили, спритності, витривалості, гнучкості; розвитку психічних якостей: уваги, пам’яті, уяві, розумовим здібностям;
 • Вихованню моральних якостей, комунікабельності;
 • Підтримання інтересу до заняття;
 • Укріплення кістково-мя`зової системи, підвищення функціональної діяльності органів і систем організму;
 • Створення умов для позитивного психоемоційного стану дітей.

 ІІІ. Принципи побудови комплексів зі стретчингу

       На кожному занятті діти повинні робити 9 – 10 вправ для різних груп м’язів. Для рівномірного навантаження на все тіло дитини, вправи повинні чергуватися.

        За одне заняття виконуються:

 • 2 - 3 вправи для м’язів живота шляхом прогину назад;
 • 2 - 3 вправи для зміцнення хребта шляхом нахилу вперед;
 • 1 вправа зміцнення хребта шляхом нахилу вперед;
 • 2 - 3 вправи для зміцнення м’язів спини і тазового поясу;
 • 1 - 2 вправи для зміцнення м’язів ніг;
 • 1 - 2 вправи для розвитку стоп;
 • 1 вправа для розвитку плечового поясу або на рівновагу.

       Методика стретчинга  достатньо індивідуальна.

 IY. Рекомендовані параметри тренувань

 1. Дозування вправ від  2 до 10 вправ для всіх вікових груп.
 2. Кількість вправ в комплексі від 4 до 10.
 3. Кількість повторень одної вправи від 2 до 8 разів, з відпочинком між повтореннями – 10-30 с. ( молодша група  - 4-5 р., середня – 5-6 р., старша 6-8 разів)
 4. Тривалість одного повторення -  10-20с.
 5. Сумарна тривалість навантаження від 10 до 35 хв.
 6. Характер відпочинку - повне розслаблення, біг, активний відпочинок.

       Засвоюючи вправи, досягаючи необхідних навичок, якості і швидкості виконання, дитина здатна співвідносити свої дії з музичним ритмом і тоді музичний супровід стає необхідним.

       Час виконання вправ 9-10 хв. Між вправами ≈ 1хв. діти вчаться сидіти прямо.

 YI. Вимоги до проведення занять з фітбол-гімнастики

       Вправи з фітбол-гімнастики ми використовуємо, як фрагмент заняття. У цілому використання фітболу не повинне перевищувати 40-50% загальної тривалості заняття, адже досить важливо дати можливість дітям не тільки вправлятися на м’ячах, але й ходити, бігати, стрибати, лазити, метати, танцювати тощо.

       Заняття з використанням фітболів проводимо 2 рази на тиждень.     

       Виконання вправ проводимо в індивідуальному темпі та дозуванні.

       Кожну вправу слід повторювати 3-4 рази, поступово збільшуючи до 6-7 повторень.

 YIІ. Правила виконання вправ фітбол-гімнастики

 • Добирати м’яч кожній дитині треба так, щоб при посадці на м’ячі між тулубом і стегном, стегном і гомілкою, гомілкою і стопою був кут 90°. Правильна посадка передбачає також підведену голову, опущені і розведені плечі, рівне положення хребта, підтягнутий живіт. Для більшої стійкості ноги в опорі стоп на підлозі розташовані на ширині плечей.
 • Розміщення дітей, які займаються з м’ячами, по техніці безпеки повинно бути на відстані 1-1,5 м один від одного та від різних виступаючих предметів у залі.
 • Починати з простих і полегшених вправ, вихідних положень, поступово переходячи до складніших із метою створення м’язового корсету.
 • Жодна вправа не повинна заподіювати біль або доставляти дискомфорт.
 • Уникати швидких і різких рухів.
 • При виконанні лежачи на м’ячі не затримувати дихання, не зловживати статичними вправами з вихідного положення лежачи на животі на м’ячі, оскільки тривале вдавлення діафрагми утрудняє дихання.
 • При виконані вправи із вихідного положення лежачи на спині голова і хребет повинні складати одну пряму лінію. Не припускається закидання голови вперед-назад.
 • Слід стежити за технікою виконання вправ, прийомів страховки й учити дітей самострахування.
 • Після закінчення комплексу пропонуємо дітям виконати 2-3 вправи механічного масажу(погладжування, розтирання, розминання рук, ніг, грудей), 4-5 елементів точкового масажу.
 • Вправи на м’ячах з метою формування комунікативних вмінь у дітей можуть виконуватися  в парних загально розвиваючих вправах, рухливих   іграх, командних змаганнях.

 YIІІ. Структура заняття з використанням вправ стретчингу та фітбол-гімнастики

       Заняття  складається з  трьох частин.

        У 1-й частині діти виконують вправи різних видів ходьби, бігу, стрибків для прийняття правильної постави і укріплення стопи, координацію рухів, орієнтування в просторі, розвивають увагу. Вправи танцювального характеру (такі, як боковий галоп, змінний крок, приставний, «тупотіння») зацікавлюють дітей до заняття і сприяють емоційному настрою.  Шикуються діти  шаховим порядком, орієнтуються, щоб не заважати один одному. Під час шикування загадуємо дітям загадки, або розповідаємо коротенькі вірші чи потішки про рухи та здоров’я, предмети. Такі поетичні твори викликають у дітей позитивний настрій і налаштовують їх на виконання рухових вправ, завдань.

       Перед основною, 2-ю частиною заняття, пропонуємо дітям дихальні ігри для вентиляції легенів та активізації процесу збудження центральної нервової системи: «Король вітрів», «Чия кулька далі?», «Совонько, сова», «Понюхаємо квітку» та ін. На думку вчених Н.Ф. Денисенко, Л.П. Гримака,  та В.А. Сухарєва зі заходи забезпечують розвиток психічних процесів (сенсорних та інтелектуальних), що підвищує навчання дітей рухів.

         В 2-й частині  заняття переходимо до ігрового стретчингу або фітболу. Кожний сюжетний матеріал поділяємо на 2 заняття.

       На першому занятті знайомимо дітей з новими вправами, закріплюються вже знайомі. На другому – удосконалюються і уточнюється виконання вправ, передаються характерні особливості образів. На першому навчальному занятті приходиться давати багато словесних вказівок, побажань, враховувати індивідуальність виконання вправ кожною дитиною.  Гадаємо, що музичний супровід під час виконання ігрового стретчингу та фітболу  більш необхідний на другому занятті.

       Якщо це заняття зі стретчингу, то основна частина починається  вправами на розтягнення хребта у положенні стоячи. 

       Після розтягнення діти сідають на килимки, зберігаючи правильну поставу під час сидіння (спина пряма, голова піднята, плечі опущені й злегка відведені назад. Найефективніші пози – сидіння на п’ятках (як «Апачі») або схрестивши ноги («по-турецькі»). Руки лежать долоньками на стегнах або колінах, лікті відведені назад.

       Коли діти сіли починається гра, яка проводиться у вигляді подорожей, мандрівок у нову придуману казку чи зоопарк, в ліс і т.п. Гра має бути цікавою для дітей, проводитися емоційно, з розрахованим часом чергування вправ і слухання казки.

       У 3-й, заключній частині здійснюється рішення відновити організм після фізичних навантажень і перейти до інших видів діяльності. Ось чому приходять нам на допомогу вправи на релаксацію, які ми включаємо на кожне заняття бо вони допомагають дітям знімати напруження м’язів після фізичного навантаження - розслаблятися за допомогою музичних композицій.

     У ході використання оздоровчих технологій під час фізкультурних занять необхідно дотримувалися диференційованого підходу. Він забезпечується індивідуальним підходом до використання тієї чи іншої оздоровчої процедури, поділенням дітей (за станом здоров’я) на медичні  підгрупи, дозуванням вправ і фізичного навантаження на організм дітей.

Структура занять з фізкультури з використанням здоров’язбережувальних технологій

Вступна частина

Основна частина

Заключна частина

 •  коригуючи вправи під час ходьби та бігу;
 •  складні доріжки;
 • вправи з фітболами;
 • доріжки перешкод;
 • різні види стрибків;
 •  дихальна гімнастика;
 •  танцювальні вправи;
 • імітаційні вправи;
 •  гімнастика для очей;
 •  вправи на увагу,сприйняття, орієнтуання в просторі;
 •  ароматотерапія;
 • кольоротерапія;
 • музикотерапія
 •  вправи зі стретчингу;
 •  вправи фітбол–гімнастики;
 •  дихальна гімнастика;
 •  масаж, точковий масаж;
 • гімнастика для очей;
 •  пальцева гімнастика;
 •  кольоротерапія;
 •  казкотерапія;
 • основні рухи;
 •  рухливі ігри;
 • ароматотерапія;
 •  музикотерапія


 •  релаксація;
 •  музикотерапія;
 • психогімнастика;
 •  імітаційні вправи;
 •  дихальна гімнастика;
 •  фітотерапія;
 •  сміхотерапія;
 •  кольоротерапія;
 •  спокійні ігри 

 

 

 

To Top
Залишити
відгук
Зворотній
зв'язок