Основні державні документи, які регламентують роботу

закладу дошкільної освіти

 

Нормативно-правове  забезпечення  діяльності ЗДО 

Освітня діяльність у закладі  дошкільної  освіти  організована відповідно до:

 • Закону України «Про освіту»;
 • Закону України «Про дошкільну освіту»;
 • Базового компонента дошкільної освіти в  Україні;
 • Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2003 р. №305;
 • Статуту закладу;
 • Указу Президента України від 13.10.2015 р. №580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки»;
 • Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, затвердженої наказом МОН України від 16.06.2015 р. №641);
 • Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 р. №234);
 • Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності, затвердженого наказом МОН України від 20.04.2015 р. №446;
 • Листа МОН від 03.07.2009 р. №1/9-455 «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах»;
 • Листа МОН від 27.09.2010 р. №1/9-666 «Про організацію роботи з дітьми п’ятирічного віку»;
 • Листа МОН від 02.07.2019 р. №1/9-419 ««Щодо організації діяльності  закладів   освіти,  що  забезпечують  здобуття  дошкільної  освіти  у 2019/2020  навчальному  році»;
 • Листа Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 26.07.2010 р. №1, 4/18-3082 «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільних навчальних закладах»;
 • Листа МОН "Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади" від 04.10.2007 р. № 1/9-583;
 • Листа МОН "Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади"  від 04.10.2007 р. № 1/9-583;
 • Листа МОН від 10.06.2019 р. № 1/9-365 «Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2019/2020 навчальному році»;
 • Листа МОН від 19.08.2011 р. №1/9-635 «Щодо організації та проведення «Тижня безпеки дитини»  в дошкільних навчальних закладах»;
 • Інструкції з організації харчування дітей у ДНЗ від 17.04.06 р. №298/227 зі  змінами  від 26.02.13р. №202/165;
 • Інструктивно-методичних рекомендацій «Організація роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти» (Додаток до листа МОН від 14.02. 2019 № 1/11-1491);
 • Інструктивно-методичних рекомендацій  «Фізичний  розвиток  дітей в  умовах ДНЗ» №1/9-563 від 16.08.10 р.;
 • Інструктивно-методичних  рекомендацій  «Організація  фізкультурно-оздоровчої  роботи  у дошкільних навчальних закладах»  №1/9-456 від 02.09.16 р;
 • Інструктивно-методичного  листа  МОН  «Про організацію   роботи  з  дітьми  5-річного  віку» №1/9-664  від  09.10 р.;
 • Наказу МОН від 19.12.2017 № 1633 «Про затвердження Примірного переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти»;
 • Рішення виконкому Слобожанської селищної ради від 15.08.2018 № 312 «Про організацію обліку дітей шкільного та дошкільного віку у 2018 році» (закріплення території обслуговування за закладами освіти Слобожанської селищної ради);   
 • Рішення 42 cесії VII скликання Слобожанської селищної ради № 2180-42/VII від 17.10.2019 «Порядок взяття на облік, зарахування, відрахування та переведення вихованців до закладів освіти Слобожанської селищної ради»; 
 • Рішення сесії Слобожанської селищної ради від 05 грудня 2019 року  № 2327-43/VII «Про встановлення батьківської плати за харчування дітей в закладах дошкільної освіти Слобожанської селищної ради»
 • Розпорядчих документів Слобожанської селищної ради;
 • Наказів гуманітарного відділу освіти Слобожанської селищної ради;
 • Інших нормативно-правових документів в сфері освіти.

To Top
Залишити
відгук
Зворотній
зв'язок