Activities Improves Mind
Activities Improves Mind
Activities Improves Mind

Су-Джок терапія в логопедичній роботі.

Значення мови в становленні дитини як особистості переоцінити неможливо. Оволодіння рідною мовою є найважливішою умовою забезпечення готовності дітей до навчання в школі, успішності дитини в соціальному і інтелектуальному розвитку, а також в освоєнні дитячих видів діяльності та творчості. Якщо вчасно не усунути порушення звуковимови, лексики, граматики, фонематичних процесів, то у дітей дошкільного віку виникають труднощі спілкування з оточуючими, проблеми в навчанні. Тому пошуки ефективних прийомів і методів корекції мови не втратили своєї актуальності.

      Тільки при тісній співпраці і єдності вимог педагогів можливе подолання наявних  у дітей дефектів мовного розвитку. Успішне здійснення корекційно-педагогічної роботи можливо тільки при злагодженій роботі всього колективу закладу.

      Вчитель-логопед закладу дошкільної освіти № 2 «Берізка» провела практикум для вихователів «Використання Су-Джок-терапії в роботі з дошкільниками». Су-Джок – терапія («Су» - кисть, «Джок» - стопа) – одна з нетрадиційних логопедичних технологій, стимулювання біологічно активних точок, які розміщені на кистях та стопах.

     Наталія Леонідівна  вправляла вихователів у виконанні різних видів вправ та ігор з використанням колючих м’ячів та еластичних кілець.  Вправи Су-Джок терапії щодня використовуються в групах під час фізкультхвилинок і пауз, гімнастики пробудження, ігрової діяльності.

     Використання Су-Джок терапії сприяє розвитку дрібної моторики рук і тактильних відчуттів, розвитку мовлення, підвищує рівень зорового сприйняття, пізнавальну активність дітей.

To Top
Залишити
відгук
Зворотній
зв'язок